Finansiella rapporter

Exploateringsbudget

Bostadsexploatering (mnkr)
Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Sjöbo väst
Inkomster -1,0 -1,0 -1,0
Utgifter 0,1 0,1 0,1
Summa -0,9 -0,9 -0,9
Grimstofta
Inkomster -0,2 -0,2 -0,2
Utgifter 0,0 0,0 0,0
Summa -0,2 -0,2 -0,2
Viljan
Inkomster -0,2 -0,2 -0,2
Utgifter 0,2 0,1 2,0
Summa 0,0 -0,1 1,8
Övriga Sjöbo
Inkomster -0,1 -0,1 -0,1
Utgifter 0,1 0,0 0,1
Summa 0,0 -0,1 0,0
Blentarp
Inkomster -0,2 -0,2 -0,2
Utgifter 0,0 0,0 0,0
Summa -0,2 -0,2 -0,2
Summa bostadsexploatering -1,3 -1,5 0,5
Industriexploatering (mnkr)
Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Sjöbo väst
Inkomster -1,6 -1,6 -1,6
Utgifter 0,1 0,1 0,1
Summa -1,5 -1,5 -1,5
Sandbäck
Inkomster -0,8 -0,8 -0,8
Utgifter 0,1 0,1 0,6
Summa -0,7 -0,7 -0,2
Övriga industriområden
Inkomster -0,2 -0,2 -0,2
Utgifter 1,0 0,0 0,1
Summa 0,8 -0,2 -0,1
Summa industriexploatering -1,4 -2,4 -1,8
Exploatering totalt -2,7 -3,9 -1,3